Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Jaunumi

Nevalstiskās organizācijas līdzdarbosies prezidentūras veidošanā

07/02/2013

Inga Skujina7.februārī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāts un 48 nevalstiskās organizācijas (NVO) vienojās par aktīvu sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts un nevalstisko organizāciju pārstāvji šodien parakstīja sadarbības protokolu, kurā apņemas nodrošināt diskusiju par prezidentūras darba programmu un informācijas apmaiņu par plānotajiem pasākumiem, īstenot kopīgas komunikācijas aktivitātes, kā arī veicināt sadarbību starp trio prezidentūras valstu – Itālijas, Latvijas, Luksemburgas – valsts pārvalžu un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, reģionālā un ES līmenī.

“Priecājamies, ka interesi par prezidentūras jautājumiem ir izrādījušas visplašākā spektra nevalstiskās organizācijas, kas darbojas gan vietējā, gan nacionālā, gan ES līmenī. Šis atbalsts būs ļoti svarīgs Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, tāpēc būtiski, ka ideju un informācijas apmaiņa uzsākta savlaicīgi,” atklājot tikšanos uzsvēra Inga Skujiņa, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta vadītāja.

Nevalstisko organizāciju pārstāvji izteica priekšlikumus sekretariātam par prezidentūras prioritāšu noteikšanas procesu un šogad plānotajām publiskajām debatēm, kā arī par līdzdalības veicināšanu Latvijas prezidentūras gatavošanā un īstenošanā.

Līdz 2013.gada 15.martam nevalstiskās organizācijas ir aicinātas iesniegt idejas pasākumiem, kuras tās plānojušas rīkot Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā vai saistībā ar šo notikumu.

Nākamā tikšanās par līdzdalības jautājumiem plānota 2013.gada aprīlī.

Sadarbības protokols un nevalstisko organizāciju saraksts, kuras vienojušās par sadarbību ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu lasāms šeit.

Fotogrāfijas no pasākuma pieejamas šeit.

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija