Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Prezidentūras īstenošana

Gatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusē notika saskaņā ar Ministru kabineta aktualizētu rīcības plānu, kas tika apstiprināts 2012.gada 12.jūnijā pēc tam, kad Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta sagatavoto informatīvo ziņojumu par gatavošanos prezidentūrai 2011.gadā un 2012.gada piecos mēnešos.

2013.gada 28.martā Ministru kabinetam tika iesniegts informatīvais ziņojums par gatavošanos prezidentūrai 2012.gadā un 2013.gada pirmajos trīs mēnešos.

2013.gada 23.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja prezidentūras koordinācijas padomi, kuras mērķis bija nodrošināt efektīvu jautājumu risināšanu augstākajā izpildvaras līmenī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas laikā. Prezidentūras koordinācijas padome ir koleģiāla un koordinējoša institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt operatīvu organizatorisku, resursu, loģistikas vai administratīvu jautājumu risināšanu.  Lai efektivizētu Koordinācijas padomes darbu, Ministru kabinets  2014.gada 16.septembrī izdeva rīkojumu Nr.500 „Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē koordinācijas padomi”.

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija