Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Partneri

2015.gada pirmajā pusgadā Latvija pirmo reizi tās vēsturē kļuva par prezidējošo valsti ES Padomē. Tā bija iespēja un gods, bet vienlaikus arī liela atbildība un izaicinājums Latvijai un ikvienam tās iedzīvotājam.

Latvijas prezidentūra ES Padomē nozīmēja gan prezidentūras pasākumu saturisko sagatavošanu un to loģistikas nodrošināšanu, gan arī publiskās diplomātijas un kultūras programmas īstenošanu Latvijā un ārvalstīs. 

Veiksmīgu prezidentūras norisi ikviens bija aicināts atbalstīt ar savām precēm, pakalpojumiem vai finanšu līdzekļiem. Partneri varēja atbalstīt prezidentūru visu tās laiku, daļu laika vai palīdzēt kādas konkrētas prezidentūras aktivitātes īstenošanā.

Plašāk par pirmās Latvijas prezidentūras partneriem lasi EU2015.LV.

Latvijas prezidentūras veidotāji pateicas ikvienam, kas atsaucās aicinājumam palīdzēt tapt vēsturiskam notikumam - pirmajai Latvijas prezidentūrai!

Prezidentūras partneriFoto: EU2015.LV

  • Informācija par ziedojumiem un dāvinājumiem prezidentūrai pdfLatvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta izstrādātajās vadlīnijas (spēkā no 2014.gada 24.aprīļa).
  • Atbilstoši 2014.gada 7.janvāra grozījumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, ziedojot prezidentūras sagatavošanai vai norisei, ziedotājs varēja saņemt tā atpazīstamību veicinošus pasākumus, par kuriem tas ar sekretariātu vienojās ziedojuma līgumā.
Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija