Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību programma ietvēra vairākus elementus, tajā skaitā vienotas prezidentūras komunikācijas nodrošināšanu (t.sk. prezidentūras mājas lapa un logo), komunikāciju ar ārvalstu un Latvijas medijiem par prezidentūras laikā notiekošajiem pasākumiem Briselē un Latvijā, komunikāciju un informācijas sniegšanu sabiedrībai par prezidentūras veidošanu un īstenošanu, kā arī citus jautājumus.

Programmas galvenie virzieni: sabiedrisko attiecību projekti, tostarp prezidentūras vizuālā identitāte, prezidentūras mājaslapa EU2015.LV un digitālā komunikācija, Latvijas tēls prezidentūras laikā, kā arī darbs ar medijiem, tajā skaitā mediju centra izveide Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – prezidentūras mājvietā Latvijā.

Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmas mērķauditorija bija Latvijas sabiedrība, tai skaitā nevalstiskās organizācijas un informācijas starpnieki (skolotāji, bibliotekāri, akadēmiskās aprindas u.c.), ES institūciju un dalībvalstu amatpersonas, kā arī vietējie un ārvalstu plašsaziņas līdzekļi. Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību programmas realizācijā bija iesaistīts sekretariāts, Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība ES, nozaru ministrijas, kā arī Valsts kanceleja un citi sadarbības partneri.

Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, plānojot un nodrošinot prezidentūras norisi, mērķtiecīgi realizēja trīs vērtības - iesaiste, izaugsme un ilgtspēja jeb 3i. Jau prezidentūras prioritāšu izvēles posmā tika sekmēta sabiedrības iesaiste, paredzot arī turpmākas iespējas plašai iedzīvotāju līdzdalībai prezidentūras sanāksmēs, prezidentūras komunikācijas pasākumos, kā arī publiskās diplomātijas un kultūras programmā.

Sabiedrisko attiecību projekti un prezidentūras vizuālā identitāte

2014.gadā 17.februārī MK apstiprināja Latvijas prezidentūras ES Padomē logo. Balstoties uz logo skicēm, tika izstrādātas Vizuālās identitātes vadlīnijas, kas nosaka logo lietošanu. Prezidentūras logo krāsas un raksts tika izmantots arī oficiālajos suvenīros – kaklasaitēs un lina šallēs.

Gatavojoties prezidentūrai un tās laikā Sekretariāta darbinieki regulāri piedalījās nevalstisko organizāciju rīkotajos pasākumos, kā arī informēja par prezidentūras veidošanu dažādas mērķa grupas. Tuvojoties prezidentūrai un tās laikā tika īstenoti vairāki informatīvi pasākumi un sabiedrības līdzdalības akcijas, piemēram:

  • 2014.gada 1.jūlijā līdz ar Itālijas prezidentūras un Itālijas-Latvijas-Luksemburgas trio prezidentūras sākumu norisinājās atklāšanas pasākumi Rīgā un Jūrmalā. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā pašvaldībām dāvāja ES karogus;
  • Tika organizēti semināri pedagogiem, lai iepazīstinātu tos ar prezidentūras laikā izstrādātajiem mācību līdzekļiem;
  • Prezidentūras laikā 150 eksperti ikgadējā akcijā “Atpakaļ uz skolu” devās uz Latvijas skolām, lai dalītos savās zinā­šanās un darba pieredzē par Eiropas Savienību. Skolās prezentācijas noklausījās vairāk nekā 10 000 skolēnu;
  • Pusgada laikā skolās viesojās arī īpaši apmācīti prezidentūras vēstneši, kas jauniešiem atraktīvā veidā stāstīja par Eiropas Savienības aktualitātēm;
  • 54 tūkstoši apmeklētāju paviesojās Eiropā lielākajā ceļojošajā izstādē „European Space Expo”, kas aprīļa beigās un maija sākumā prezidentūras laikā bija atceļojusi uz Rīgu;
  • 50 tūkstoši cilvēku jaungada naktī pulcējās, lai 11.novembra krastmalā Rīgā sagaidītu Latvijas prezidentūras sākumu, izdejojot deju “Spriguleitis” - latviešu dejas tradīcijas vēstnesi ES;
  • Šī gada pavasarī Latvijas prezidentūra iesaistījās akcijā „Lielā talka”, aicinot arī citus līdzdarboties vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs;
  • Akcijas„Zemes stunda” laikā 28.martā arī Latvijas Nacionālā bibliotēka, prezidentūras galvenā norises vieta Rīgā, izslēdza telpu un fasādes apgaismojumu;
  • Jūnija sākumā Latvijas prezidentūra iesaistījās Eiropas kāpņu dienā, aicinot ikvienu iedzīvotāju domāt par savu veselību un izmantot iespējas ikdienā kustēties vairāk;
  • Latvijas prezidentūras kultūras kilometrs, kas priecēja Lattelecom Rīgas maratona dalībniekus. Latvijas prezidentūras komandā startēja 296 dalībnieki, kļūstot par maratona 8.lielāko komandu.

Prezidentūras mājaslapa un digitālā komunikācija

Prezidentūras mājaslapa EU2015.LV bija galvenais informācijas avots par Latvijas prezidentūru. Prezidentūras mājaslapā tika nodrošināta informācija par prezidentūras panākto un pieņemtajiem lēmumiem, prezidentūras prioritātēm, gaitu, pasākumiem, Latviju kā prezidējošo valsti, kā arī nepieciešamā kontaktinformācija. Prezidentūras mājaslapa tika nodrošināta latviešu, angļu, vācu un franču valodā.

Darbs ar medijiem

Par prezidentūras pasākumiem medijiem regulāri tika sniegta informācija gan to publiskojot prezidentūras mājaslapā EU2015.LV, gan rīkojot regulāras tikšanās un preses konferences.

Prezidentūras vajadzībām 2014.gada nogalē tika izveidots pilnībā aprīkots mediju centrs. Tas atradās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur notika visas Latvijas prezidentūras ES Padomē neformālās ministru sanāksmes un citas augsta līmeņa tikšanās.

Sadarbībā ar prezidentūras oficiālo raidorganizāciju un fotogrāfu, ir izveidota audiovizuālā datu bāze, kurā pieejami bezmaksas izmantojami video un foto materiāli, lietojot atsauci EU2015.LV.

Latvijas tēls prezidentūras laikā

Sekretariāts sadarbībā ar citām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, kā arī komunikācijas speciālistiem, uzņēmējiem un sabiedriski aktīviem cilvēkiem 2013.gada nogalē izstrādāja vadlīnijas Latvijas prezidentūras ārējās komunikācijas un publiskās diplomātijas un kultūras programmas realizēšanai (.pdf).

Kopumā notikuši vairāk nekā 830 publiskās diplomātijas un kultūras pasākumi 76 valstīs.

Plašāk par prezidentūras publiskās diplomātijas un kultūras programmu


 

Prezidentūras komunikācija skaitļos

Latvijas prezidentūras komunikācija un sabiedriskās attiecības

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija