Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Loģistika

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts strādāja ar loģistikas jautājumiem, kas saistīti ar prezidentūras norises organizēšanu, tajā skaitā:

  • transporta jautājumi;
  • drošības pasākumi, t.sk., delegāciju drošības nodrošināšanai;
  • delegāciju izvietošana (naktsmājas);
  • delegāciju ēdināšana prezidentūras rīkotajos pasākumos Latvijā;
  • aprīkojums prezidentūras rīkoto sanāksmju telpām;
  • nepieciešamais biroja aprīkojums, informācijas un sakaru tehnoloģijas, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apriti (t.sk., datu bāzes dokumentu un informācijas aprites nodrošināšanai izveide, aprīkojums videokonferenču noturēšanai u.c.).

Plašāka informācija pieejama Ministru kabineta aktualizētajā rīcības plānā, kas tika apstiprināts 2012.gada 12.jūnijā.

Pasākumu norises vieta

Jau 2011. gada 15. februārī Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja priekšlikumu, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir galvenā prezidentūras sanāksmju norises vieta. LNB telpu pielāgošanas rezultātā prezidentūras pasākumu norisei bija pieejamas 8 sanāksmju un konferenču zāles, plašas mediju darba telpas, delegāciju darba zona, kā arī divpusējo pārrunu un citas darba telpas. Ņemot vērā drošības apsvērumus, prezidentūrai pieejamās telpas ir pilnībā nodalītas no LNB apmeklētājiem pieejamajām telpām. Vienlaikus LNB bija pieejama arī tās apmeklētājiem, ar atsevišķiem ierobežojumiem. LNB prezidentūras laikā notika 122 pasākumi, kuros piedalījās vairāk nekā 15300 apmeklētāji.

Kopumā Latvijā norisinājās 197 prezidentūras pasākumi un augsta līmeņa vizītes, tai skaitā Austrumu partnerības samits, 10 neformālās ES Ministru padomes sanāksmes, 2 ES-Āzijas ministru sanāksmes.

Laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 30. jūnijam prezidentūras pasākumos piedalījušies vairāk nekā 25 500 dalībnieku.

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija