Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Struktūra un funkcijas

Saskaņā ar nolikumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts koordinē:

  • prezidentūras prioritāšu sagatavošanu;
  • kopīgas triju valstu (Itālija, Latvija un Luksemburga) 18 mēnešu darba programmas Latvijas daļas un prezidentūras sešu mēnešu darba programmas sagatavošanu;
  • prezidentūras pasākumu programmas un laika grafika sagatavošanu;
  • ar prezidentūras organizāciju saistītos administratīvos, loģistikas, finanšu un drošības jautājumus kopējo prezidentūras pasākumu un citu norišu nodrošināšanai Latvijā un ārvalstīs;
  • kultūras programmas sagatavošanu un tās īstenošanu Latvijā un ārvalstīs;
  • sabiedrisko attiecību un komunikācijas programmas sagatavošanu un tās īstenošanu Latvijā un ārvalstīs.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta reglaments

Sekretariāta struktūra

strukturshema2014

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija